علی اصغر شالبافیان حسین آبادی

درباره من

دکتر علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
image

استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی @ دانشکده گردشگری

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1399/12/6)

استنادات

161

مقالات

3

h-index

2

مؤلفین همکار

5

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391-1396

دکتری

دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت

مدیریت استراتژیک

1383-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده مدیریت

مدیریت بازاریابی جهانگردی

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی-دانشکده مدیریت بیمه اکو

تجارب

1387-1391

مدیر گروه مدیریت جهانگردی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مباحث بازاریابی گردشگری (به ویژه بازاریابی هتلداری، بازاریابی الکترونیکی)

مباحث مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در گردشگری

اقتصاد گردشگری (ارزیابی اقتصادی طرح های گردشگری، تحلیل اقتصادی مقاصد گردشگری)

انواع گردشگری با علایق ویژه- گردشگری سلامت، گردشگری زیارتی

سیاست پژوهشی و مباحث قانون گذاری در گردشگری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
ارائه چارچوبی برای شناسایی چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران: کاربردی از تحلیل مضمون در صنعت هتل
گردشگری و توسعه(2020)
نرگس جعفری, ^محمد نجارزاده*, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
Volunteer Tourism; an Approach to Realize Spirituality (A New Look of Iranian Pro-Poor Tourism
The International Journal of Tourism and Spirituality(2019)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, ندا زرندیان
اهداف تشکیل اتحادهای استراتژیک در کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, هاشم آقازاده, حمید ضرغام, علی حیدری
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی با استفاده از مدل ایرکوال
فناوري حمل و نقل(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
شناخت خوشه های مناسب جهت استقرار در پارک زیست فناوری خلیج فارس
(2011)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
شناسایی و بررسی رقبای اصلی پارک زیست فن آوری خلیج فارس قشم
(2010)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
کاربرد مدل swot در تحلیل گردشگری پزشکی مطالعه موردی : جمهوری اسلامی
(2010)
حمید ضرغام, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
جایگاه گردشگری سلامت با رویکرد اب درمانی در استان سمنان
اولین همایش ملی توسعه سمنان ظرفیت ها موانع و راهکارها(2010-10-21)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
تحلیل بازار گردشگری پزشکی
کنفرانس فرصتهای سرمایه گذاری در گردشگری سلامت(2010-06-02)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
گردشگری سلامت: مفاهیم گونه ها
گردشگری توسعه پایدار اشتغال زایی(2009-05-24)
حمید ضرغام, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
گردشگری سلامت: مفاهیم , گونه ها و تعاریف
همایش ملی گردشگری , توسعه پایدار و اشتغال زایی(2009-05-24)
حمید ضرغام, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
گردشگری پزشکی در جزیره کیش
پنجمین همایش ملی خلیج فارس(2009-04-30)
حمید ضرغام, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
مطالعه تاثير كيفيت خدمات در صنعت هواپيمايي بر رضايت و وفاداري مسافران
فرجي غازاني داود(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در هتلهاي شهر يزد
كرغليان علي(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل پذيرش خدمات آنلاين از سوي كاربران
بالائي چرياني مجيد(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل مديريت استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري و ايجاد تمايل در بخش خصوصي براي سرمايه گذاري (مطالعه موردي: جيرفت)
عليدادي سليماني اسلام(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين چالش هاي كليدي در انتخاب چشمه هاي آب معدني و آب گرم استان مازندران به عنوان مقصد گردشگري سلامت (مطالعه موردي: آب گرم لاويج، آب معدني قرمرض)
شاميري رويا(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در انتخاب بيمارستان هاي مشهد به عنوان مقصدهاي گردشگري پزشكي
اكرمي صومعه بزرگ نرگس(تاریخ دفاع: 1393/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در توزيع پراگنده و غيرمتمركز(مكاني و زماني) سفر
رضا سلطاني زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شنسايي عوامل موثر بر توسعه محصولات گردشگري تندرستي در ايران
تيموري سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موانع جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت هتل ايران
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي گردشگري در مناطق آزاد – مورد مطالعه بندر چابهار
فرهنگي بهاره(تاریخ دفاع: 1397/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي گردشگري هوشمند و ارزش ادراك شده از مقصد بر وفاداري گردشگر با نقش ميانجيگري رضايت گردشگر و نقش تعديلگري خودكارآمدي (مورد مطالعه :گردشگران استان اصفهان)
خاني شيركوهي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصوير سازي گردشگري روستايي ( مطالعه موردي : روستاي بيابانك )
عمادالدين حسين(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مشاركت جامعه محلي در حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري مطالعه موردي : مسجد تاريخانه دامغان
داوراني مينا(تاریخ دفاع: 1398/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك نقش غذاي محلي و رفتار مرتبط با غذا بر وفاداري گردشگران به مقصد (مطالعه موردي : شوشتر و دزفول)
شفيع سكينه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي كارآفريني گردشگري روستايي
بابايي صديقه(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازنمايي تجربه زيسته مشكلات مديريت منابع انساني بخش هتلداري از منظر كاركنان (مورد مطالعه: گروه هتلهاي ايرانگردي و جهانگردي)
شفائي مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چهارچوبي براي ارزيابي صلاحيت هاي متقاضيان بهره برداري از تأسيسات گردشگري (مورد مطالعه: بناهاي تاريخي – فرهنگي)
ميرداماد نجف آبادي سيد محمدتقي(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي تاثير داستان سرايي مجازي بر شكل گيري انگيزه سفر در گردشگران
ناجي پور فريد(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان توسعه گردشگري تجربه محور در اقامتگاههاي بوم گردي (مورد مطالعه: اقامتگاه هاي بوم گردي استان سمنان)
طاهريان پريسا(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خوشايندي ادراك شده گردشگري خلاق بر رضايت، دلبستگي و وفاداري به مقصد (مطالعه موردي : گردشگران شهر يزد)
سلطاني نسب مريم(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدیریت استراتژیک در جهانگردی   (133 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : برنامه ریزی توسعه
پایش و ارزیابی در اکوتوریسم   (118 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی , گرایش : -
بازاریابی بین الملل در جهانگردی   (125 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی
بازاریابی محصولات گردشگری   (130 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی
محیط ملی و بین المللی تجارت در گردشگری   (195 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی - برنامه ریزی توسعه
اکوتوریسم و سلامت   (193 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، ایران
ashalbafian@semnan.ac.ir
(+98)2331535582

فرم تماس