علی اصغر شالبافیان حسین آبادی

درباره من

دکتر علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی @ دانشکده گردشگری

...

محقق گوگل

(1403/4/2)

استنادات

110

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/4/2)

استنادات

55

مقالات

3

h-index

2

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391-1396

دکتری

دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت

مدیریت استراتژیک

1383-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده مدیریت

مدیریت بازاریابی جهانگردی

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی-دانشکده مدیریت بیمه اکو

تجارب

1387-1391

مدیر گروه مدیریت جهانگردی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مباحث بازاریابی گردشگری (به ویژه بازاریابی هتلداری، بازاریابی الکترونیکی)

مباحث مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در گردشگری

اقتصاد گردشگری (ارزیابی اقتصادی طرح های گردشگری، تحلیل اقتصادی مقاصد گردشگری)

انواع گردشگری با علایق ویژه- گردشگری سلامت، گردشگری زیارتی

سیاست پژوهشی و مباحث قانون گذاری در گردشگری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/30
کاربرد مدل swot در تحلیل گردشگری پزشکی مطالعه موردی : جمهوری اسلامی
(2010)
حمید ضرغام, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
شناخت خوشه های مناسب جهت استقرار در پارک زیست فناوری خلیج فارس
(2011)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
شناسایی و بررسی رقبای اصلی پارک زیست فن آوری خلیج فارس قشم
(2010)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
Volunteer Tourism; an Approach to Realize Spirituality (A New Look of Iranian Pro-Poor Tourism
The International Journal of Tourism and Spirituality(2019)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, ندا زرندیان
اهداف تشکیل اتحادهای استراتژیک در کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, هاشم آقازاده, حمید ضرغام, علی حیدری
ارائه چارچوبی برای شناسایی چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران: کاربردی از تحلیل مضمون در صنعت هتل
گردشگری و توسعه(2020)
نرگس جعفری, ^محمد نجارزاده*, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
شبکه مضامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی
مطالعات مدیریت گردشگری(2020)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*
Thematic Tourism; A new Concept for Developing Tourism (Case Study: Rural Areas of Meyami County)
Journal of Sustainable Rural Development(2020)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, Neda Zarandian, Negar Rajabi
شناخت اولویت های توسعه گردشگری شرق استان سمنان (کاربرد ترکیب گروه کانونی و منطق سلسله مراتبی)
برنامه ریزی توسعه کالبدی(2021)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, ندا زرندیان
طراحی چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین
گردشگری و توسعه(2021)
ندا زرندیان*, محمدرضا فرزین, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی, اکبر پورفرج, سید مجتبی محمودزاده
مرور نظامند ابعاد مطالعات مشارکت عمومی- خصوصی در گردشگری
گردشگری شهری(2021)
محمدرضا فرزین, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, سید مجتبی محمودزاده, اکبر پورفرج, ندا زرندیان
شبکه مضامین محیطی موثر بر شکل گیری اتحادهای استراتژیک (مورد مطالعه: کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2019)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*
شبکه مضامین مرتبط با ویژگی‌های سازمانی موثر بر شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی
گردشگری و توسعه(2019)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*
شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد)
مطالعات اجتماعی گردشگری(2022)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, فاطمه خزائی, مریم عبدلی, نگار رجبی
بررسی شاخص های صلاحیت در متقاضیان بهره برداری ازتاسیسات گردشگری ( مورد مطالعه : ابنیه تاریخی – فرهنگی ایران )
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2021)
9712730003, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, ^لیلا وثوقی
Enhancing Memorable Experiences, Tourist Satisfaction, and Revisit Intention through Smart Tourism Technologies
Sustainability(2022)
Zabih-Allah Torabi*, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی, Zaheer Allam, Zahed Ghaderi, Beniamino Murgante, Amir Reza Khavarian-Garmsir
چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی در زمینه بناهای تاریخی: یک مطالعه موردی
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی(2022)
ندا زرندیان*, محمدرضا فرزین, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
A New Look at the Arba’een Mega-event from the Perspective of Iraqis as the Host Community
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage(2021)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, Neda Zarandian
شناسایی محرک‌ها و موانع توسعه گردشگری تجربه محور در اقامتگاه های بوم‌گردی استان سمنان
گردشگری شهری(2022)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*, 9711729008
مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها
مطالعات اجتماعی گردشگری(2023)
عذرا عزیزی*, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی, ابوطالب قاسمی وسمه جانی
بررسی اهداف و رویکردهای متقاضیان بهره برداری از تاسیسات گردشگری (مورد مطالعه: ابنیه تاریخی - فرهنگی ایران)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2023)
سیدمحمد تقی میرداماد نجف آبادی, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی*
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی با استفاده از مدل ایرکوال
فناوري حمل و نقل(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
گردشگری سلامت: مفاهیم , گونه ها و تعاریف
همایش ملی گردشگری , توسعه پایدار و اشتغال زایی(2009-05-24)
حمید ضرغام, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
گردشگری پزشکی در جزیره کیش
پنجمین همایش ملی خلیج فارس(2009-04-30)
حمید ضرغام, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
تحلیل بازار گردشگری پزشکی
کنفرانس فرصتهای سرمایه گذاری در گردشگری سلامت(2010-06-02)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
جایگاه گردشگری سلامت با رویکرد اب درمانی در استان سمنان
اولین همایش ملی توسعه سمنان ظرفیت ها موانع و راهکارها(2010-10-21)
^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
گردشگری سلامت: مفاهیم گونه ها
گردشگری توسعه پایدار اشتغال زایی(2009-05-24)
حمید ضرغام, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
بررسي تاثير ترغيب كنندگان سفـر بر رفتار گردشگر در زمينه گردشگري دوچرخه سواري در ايران
ملكي سپيده(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي عوامل موثر بر قصد تكرار سفرهاي داوطلبانه توسط گردشگران جوان
محمودي فرد فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير قابليت هاي هوشمندي كسب و كار بر عملكرد تصميم گيري استراتژيك( مورد مطالعه: مديران ارشد اداره كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان)
جزي مريم(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي براي بهبود كيفيت خدمات به گردشگران پزشكي (مورد مطالعه: گردشگران عراقي)
آل عزوز رائد(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي رويكرد جامعه ميزبان در مسيرهاي گردشگري مذهبي(مطالعه موردي: مسير پياده‌روي اربعين)
ال عزيز حسن(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي براي ارزيابي خدمات به گردشگران در فرودگاه نجف
العيساوي مدين(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي مولفه ها و ويژگي هاي اقامتگاه هاي تندرستي
حيدرپور طه(تاریخ دفاع: 1402/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي چالش ها و فرصت هاي گردشگري سلامت (مطالعه موردي: مرز مهران در استان ايلام)
منصوريان زهره(تاریخ دفاع: 1401/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين الگوي تغيير رفتار مسئولانه زيست محيطي با نقش تعديل‌گري تفسيرهاي زيست محيطي
سليماني روزبهاني سحر(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي اثرات اقتصاد اشتراكي بر صنعت گردشگري ايران
صارميان سميرا(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي جهت واكاوي موانع و اقتضائات ورود شركت¬هاي صنعت گردشگري به بازار سرمايه
حيدريان زهره(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر عملكرد هتل، (مطالعه موردي: هتل هاي شهر كربلا)
الحسني حيدر(تاریخ دفاع: 1400/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و الويت بندي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري مقصد از ديدگاه گردشگران، (مطالعه موردي كشور عراق)
منيدح عباس(تاریخ دفاع: 1400/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدلسياستگذاري توسعه گردشگري استان سمنان
اكبري جامي مهشيد(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي براي صدور گواهينامه سبز در صنعت هتلداري
شاهوراني ها اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير توسعه مقصدهاي هوشمند بر تجربيات و وفاداري گردشگران، مبتني بر احساس امنيتفردي
كرماني پور مبينا(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ابعاد تجربه در گردشگري تجربه محور از ديدگاه گردشگران داخلي شهر تهران
موسوي سيدجليل(تاریخ دفاع: 1401/03/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صلاحيت كاربر و ويژگي هاي فناوري هاي هوشمند گردشگري (STT ) بر كسب رضايت از تجربه ي سفر
روان به سحر(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خوشايندي ادراك شده گردشگري خلاق بر رضايت، دلبستگي و وفاداري به مقصد (مطالعه موردي : گردشگران شهر يزد)
سلطاني نسب مريم(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان توسعه گردشگري تجربه محور در اقامتگاههاي بوم گردي (مورد مطالعه: اقامتگاه هاي بوم گردي استان سمنان)
طاهريان پريسا(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي تاثير داستان سرايي مجازي بر شكل گيري انگيزه سفر در گردشگران
ناجي پور فريد(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چهارچوبي براي ارزيابي صلاحيت هاي متقاضيان بهره برداري از تأسيسات گردشگري (مورد مطالعه: بناهاي تاريخي – فرهنگي)
ميرداماد نجف آبادي سيد محمدتقي(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازنمايي تجربه زيسته مشكلات مديريت منابع انساني بخش هتلداري از منظر كاركنان (مورد مطالعه: گروه هتلهاي ايرانگردي و جهانگردي)
شفائي مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي كارآفريني گردشگري روستايي
بابايي صديقه(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك نقش غذاي محلي و رفتار مرتبط با غذا بر وفاداري گردشگران به مقصد (مطالعه موردي : شوشتر و دزفول)
شفيع سكينه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مشاركت جامعه محلي در حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري مطالعه موردي : مسجد تاريخانه دامغان
داوراني مينا(تاریخ دفاع: 1398/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصوير سازي گردشگري روستايي ( مطالعه موردي : روستاي بيابانك )
عمادالدين حسين(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي گردشگري هوشمند و ارزش ادراك شده از مقصد بر وفاداري گردشگر با نقش ميانجيگري رضايت گردشگر و نقش تعديلگري خودكارآمدي (مورد مطالعه :گردشگران استان اصفهان)
خاني شيركوهي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي گردشگري در مناطق آزاد – مورد مطالعه بندر چابهار
فرهنگي بهاره(تاریخ دفاع: 1397/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موانع جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت هتل ايران
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شنسايي عوامل موثر بر توسعه محصولات گردشگري تندرستي در ايران
تيموري سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در توزيع پراگنده و غيرمتمركز(مكاني و زماني) سفر
رضا سلطاني زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در انتخاب بيمارستان هاي مشهد به عنوان مقصدهاي گردشگري پزشكي
اكرمي صومعه بزرگ نرگس(تاریخ دفاع: 1393/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين چالش هاي كليدي در انتخاب چشمه هاي آب معدني و آب گرم استان مازندران به عنوان مقصد گردشگري سلامت (مطالعه موردي: آب گرم لاويج، آب معدني قرمرض)
شاميري رويا(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
9112730006
چراغي ويدا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل مديريت استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري و ايجاد تمايل در بخش خصوصي براي سرمايه گذاري (مطالعه موردي: جيرفت)
عليدادي سليماني اسلام(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خيرالهي اسماء(تاریخ دفاع: 1392/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زرنديان ندا(تاریخ دفاع: 1392/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل پذيرش خدمات آنلاين از سوي كاربران
بالائي چرياني مجيد(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در هتلهاي شهر يزد
كرغليان علي(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
واعظي بهجت(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
خطيري منا(تاریخ دفاع: 1390/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير كيفيت خدمات در صنعت هواپيمايي بر رضايت و وفاداري مسافران
فرجي غازاني داود(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و تدوین پیش نویس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
(2020-12-21 00:00:00)
تنقیح قوانین و مقررات گردشگری
(2021-09-26 00:00:00)
فاز تکمیلی مطالعه و تدوین پیش نویس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
(2021-03-16 00:00:00)
مستندسازی دلایل توجیهی مواد و بندهای پیش نویس لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
(2021-09-04 00:00:00)
بررسی تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر عملکرد گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی
(2021-09-11 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدیریت استراتژیک در جهانگردی   (708 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : برنامه ریزی توسعه
پایش و ارزیابی در اکوتوریسم   (711 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی , گرایش : -
بازاریابی بین الملل در جهانگردی   (676 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی
محیط ملی و بین المللی تجارت در گردشگری   (1055 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی - برنامه ریزی توسعه
بازاریابی محصولات گردشگری   (668 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی
اکوتوریسم و سلامت   (745 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، ایران
ashalbafian@semnan.ac.ir
(+98)2331535582

فرم تماس